Samesa // New York

_0003_2 SAMESA Variations.ai.jpg
_0004_3 Samesa8 (dragged).pdf.jpg
_0005_4 SAMESA Card2.ai.jpg
_0006_5 SAMESA Brandbook (dragged).pdf.jpg
28-samesa-6.w710.h473.jpg
_0007_6 Samesa.pdf.jpg
samesa tin.jpg
business_card.jpg
SamesaFacade.jpg
28-samesa-1.w710.h473-1.jpg